Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Parentium, Poreč, Croatia
30.09.-02.10.2020.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 611
Fax: +385 1 4862 622
Email: marina.stefanac@spektar-holidays.hr

IZLOŽBA
Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su i sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo da kontaktiraju tehničkog organizatora kongresa.

POSTERI
Dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina.

SLUŽBENI JEZICI
Hrvatski jezik.

POZIVNO PISMO
Pismeni zahtjev molimo uputite tehničkom organizatoru na adresu: marina.stefanac@spektar-holidays.hr
Poziv ne obvezuje Organizatore na financijsku potporu.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Sudjelovanje liječnika vrednovat će se temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju HLK. Za sve obavijesti molimo kontaktirajte tehničkog organizatora.